Meta Akıllı Fabrika

Bizi takip edin :
Vaka Çalışmaları – Cam ve Kum Endüstrisi
ÜCRETSİZ DEMOSUNUZU İSTEYİN!

CEDIT.SI projesi: Glass Factory Hrastnik (Steklarna Hrastnik) – proje bağlantısı BURADAN veya Referanslar menüsü altında


Vaka Çalışması: Cam Üretim Şirketi

 

Firma geçmişi:

Cam imalat şirketi, inşaat, otomotiv ve tüketim malları gibi endüstriler için çeşitli cam ürünleri üretiminde uzmanlaşmıştır. Karmaşık üretim süreçleri ve katı kalite standartlarını karşılama ihtiyacı nedeniyle şirket, tedarik sürelerini ve kaynak israfını en aza indirirken müşteri taleplerini karşılamak için üretim planlamasını ve çizelgelemeyi optimize etme konusunda zorluklarla karşılaştı.
 

APS'nin uygulanması:

Cam imalat şirketi, üretim ve çizelgeleme operasyonlarını düzene koymak için gelişmiş bir planlama ve çizelgeleme (APS) sistemi uyguladı. Şirketin mevcut sistemleriyle entegre APS yazılımı, verimli karar vermeyi kolaylaştırmak için gerçek zamanlı veri entegrasyonuna ve analizine olanak tanır.
 
Talep Tahmini:
APS yazılımı, cam imalat şirketinin geçmiş satış verilerini, pazar eğilimlerini ve müşteri gereksinimlerini analiz ederek talebi doğru bir şekilde tahmin etmesini sağladı. Bu, gelecekteki talebi tahmin etmelerine ve üretim planlarını buna göre düzenlemelerine yardımcı oldu.
 
Üretim Dizilerini Optimize Etme:
APS sistemi, cam bileşimi, ürün özellikleri ve gerekli üretim hazırlık süreleri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak üretim sıralarını optimize etti. Hammaddelerin, üretim hatlarının ve vasıflı işgücünün mevcudiyetini dikkate alarak ürünlerin üretilmesi gereken en verimli sırayı belirledi.
 
Kaynak Tahsisi ve Kullanımı:
APS yazılımı, makine kapasiteleri, iş gücü becerileri ve hammadde mevcudiyeti gibi faktörleri göz önünde bulundurarak verimli kaynak tahsisini kolaylaştırdı. Cam imalat şirketinin, darboğazlardan kaçınırken üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için doğru makinelerin, kalıpların ve personelin atanmasını sağlayarak, her bir üretim siparişi için kaynak tahsisini optimize etmesini sağladı.
 
Kapasite planlaması:
APS ile cam üreticisi firma detaylı kapasite planlaması yapabilir. Yazılım, farklı fırınların, şekillendirme makinelerinin ve bitirme işlemlerinin kullanımına ilişkin içgörüler sunarak şirketin potansiyel kapasite kısıtlamalarını belirlemesine ve talebi etkin bir şekilde karşılamak için üretim planını optimize etmesine yardımcı oldu. Sürekli operasyonları sağlamak için fırın döngülerinin, kalıp değişikliklerinin ve önleyici bakımın daha iyi yönetilmesine izin verdi.
 
Kesintisiz Planlama Planı Oluşturma:
APS sistemi, talep tahminlerine, üretim sıralarına ve kaynak mevcudiyetine dayalı olarak kesintisiz bir çizelgeleme planı oluşturdu. Bu plan, arıza süresini en aza indirirken ve makine ve kaynakların kullanımını optimize ederken üretim çıktısını en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyordu. Sürekli üretime izin veren optimize edilmiş bir program oluşturmak için fırın soğuma ve ısınma süreleri, kalıp değişiklikleri ve ekipman bakımı gibi faktörleri dikkate aldı.
 

Faydalar ve Sonuçlar:

APS'nin cam imalat şirketinde uygulanması, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sağladı:
 
Geliştirilmiş üretim verimliliği: Optimize edilmiş planlama planı, şirketin makine ve kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmasını, boşta kalma süresini azaltmasını ve genel üretim verimliliğini artırmasını sağladı.
 
En aza indirilmiş teslim süreleri: Cam imalat şirketi, üretim sıralarını ve kaynak tahsisini optimize ederek, tedarik sürelerini en aza indirmeyi ve müşteri taleplerini daha verimli bir şekilde karşılamayı başardı.
 
Gelişmiş kapasite kullanımı: APS sistemi, fırın kapasiteleri, şekillendirme makinesi kullanımı ve sonlandırma süreçleri hakkında bilgi sağlayarak şirketin kaynak tahsisi konusunda bilgiye dayalı kararlar almasını ve kapasite darboğazlarından kaçınmasını sağladı.
 
Daha iyi kalite kontrol: APS yazılımı, üretim süreci üzerinde daha iyi kontrol sağlayarak kalite standartlarına uyulmasını sağladı ve kusur veya yeniden işleme riskini azalttı.
 
Genel olarak, APS'nin cam imalat şirketinde uygulanması, verimli kaynak tahsisi, optimize edilmiş üretim dizileri ve tedarik sürelerini ve kaynak darboğazlarını en aza indirirken çıktıyı en üst düzeye çıkaran kesintisiz bir planlama planı sağlayarak üretim ve planlama operasyonlarını kolaylaştırdı.

Herhangi bir sorunuz var mı?
Tüm soru, öneri ve fikirlerinizi iletişim bilgilerimizi kullanarak bize iletebilirsiniz.