Meta Smart Factory

Follow Us :
Glass Industry – Steklarna Hrastnik CEDIT.SI
REQUEST YOUR FREE DEMO!

Optimizacija proizvodnje z naprednimi AI rešitvami – projekt v teku


Povezava do projektnega opisa v slovenskem jeziku: TU.

Povezava do Nacionalnega načrta za okrevanje in odportnost: www.noo.gov.si

 

Namen projekta:

Namen projekt CEDIT.SI je celovita digitalna preobrazba v verigah vrednosti življenjskih ciklov steklene embalaže. Projekt poleg napredne digitalizacije steklarske proizvodnje obsega tudi digitalno preobrazbo konzorcijskih partnerjev kot tudi digitalizacijo interakcij z zunanjimi deležniki projekta. Natančneje bo uvedenih 8 naprednih digitalnih tehnologij ter transformiranih 14 poslovnih funkcij pri skupno 10 konzorcijskih partnerjih. Končni rezultat projekta bo krepitev konkurenčnosti vseh partnerjev projekta ter prispevek k odprtemu inoviranju in trajnostno naravnani družbi kot osnovi za rast digitalne ekonomije. 

Načrtovani in doseženi rezultati projekta:

 Načrtovani rezultati projekta so razvoj inovativnih tehnologij za prilagajanje novim razmeram na trgih. MSF razvija funkcionalnosti na področju naprednega planiranja, planiranja delavcev, planiranja projektov znotraj proizvodenj ter digitalne dvojčke. Doseženi rezultati projekta bodo objavljeni na spletni strani Steklarne Hrastnik ter na tej spletni strani (le MSF del). 

Skupna finančna vrednost in višina financiranja iz mehanizma
Skupna finančna vrednost in višina financiranja iz mehanizma je ocenjena na 4.626.214,52 EUR (Celotna vrednost projekta), Skupna višina sofinanciranja je 2.199.589,04 EUR. 
Ostali partnerji projekta 

Steklarna Hrastnik (glavni partner), Logix, ITS, Microcop, Solvera Lynx, Comsensus, Mediainteractive, RCR, Analitica 

 
Rezultat projekta (v teku):
Prilagojen program za napredno planiranje delavcev

Have Any Question?
You can send us all your questions, suggestions and ideas using our contact information.