Meta Akıllı Fabrika Modülleri

SAP Entegrasyonu

SAP aracı, SAP ile diğer SAP dışı uygulamalar arasında entegrasyon sağlar. Bu, çoklu bağımsız uygulamaları tek bir uygulamaya indirir. SAP Entegrasyonu modülleri şunlardır:

Kombine sipariş

Mal girişi

Onaylar

Harcamalar

Teslimat

Transfer hareketleri

Stok

Bileşenler

Satın alma işlemleri

Üretim emri

Parti Yönetimi

Bu modül, üretim sırasında üretilen partileri özgün bir şekilde belirler ve parti stoklarını farklı özelliklere göre kontrol eder. Bu, şikayet ve geri çağırma durumunda izlenebilirliği, son kullanma tarihine göre aramayı ve belirli bir gereksinime uyan partilerin doğru kullanımını sağlar.

İşlem/Detaylı Sıralama

Bu modül, işlem önceliğini, zamanını vb. düşünerek, işlem aşamalarına ve işyeri durumuna göre bir işlem sıralama listesi yapmaya yardımcı olur. Ayrıca işlem sırasında da işlemin ilerleme durumunu kontrol etmeyi sağlar.

Kaynak Tahsisi ve Durumu

Bu modül, tüm üretim sürecinin zamanında ve bütçeye göre yönetilmesini sağlar. Önceliklerin ve ihtiyaçların dengelenmesi için çalışanların, üretimin, stokların kontrol edilmesini sağlar. Bu kolaylık sınırlı kaynakların etkili kullanımını en üst düzeye çıkarır ve verimliliği artırır.

Üretim Sevkiyatı Birimi

Bu birim, eldeki stokları ve işlemdeki işleri vb. kontrol ederek, ürünlerin teslimatına erişme ve teslimatları yönetme imkânı sağlar. Buna ek olarak, bir faturalandırma sistemi kullanır ve her işlemden sonra her bir ürünün faturasını günceller. Bunlar, teslimat tarihi sırasının kapasitesini kontrol etmede ve faturaların hesaplanmasındaki zaman yönetiminde verimlilik sağlar.

Performans Analizi

Bu modül, grafikleri ve sistem göstergelerini modelleyerek sistem etkinliklerini analiz etmeye yardımcı olur. Aynı zamanda eşzamanlılık, kaynak kısıtlamaları ve süreç bağımlılıklarını doğru bir şekilde gösterir. Bu, karar vericilerin sistem tarafından verilen bilgileri kullanarak performansı doğru bir şekilde yorumlamasını sağlar.

Tesis Bakımı

Bu modül, sistemlerin ve ekipmanların mevcut durumlarını denetleyerek, ideal durumlarını korumak için önleyici bakımlarını uygulayarak, ve bir bozulma meydana geldiğinde bunu tamir ederek, bu sistemleri ve ekipmanları iyi halde tutmaya yardımcı olur. Ayrıca, işçiyi, gerekli malzemeyi ve masrafları planlayarak, bakım ve tamir faaliyetlerini yönetmeyi sağlar.

Süreç Yönetimi

Bu modül, üretim emri yapısı, üretim aşamalarındaki mal girişi, mal harcaması gibi çeşitli üretim işlemlerine analiz, optimizasyon, izleme ve kontrol olanağı sağlar. Bu, birbirine bağlı işlemlerin performansını artırır.

Kalite Yönetimi

Kalitenin iyileştirilmesi için bu modül, bir kalite politikasının belirlenmesine, kalite planlama ve güvencenin oluşturulmasına ve uygulanmasına, kalitenin birçok yönden kontrol edilmesine yardımcı olur.

İşgücü Yönetimi

Bu modül, ürünlerin ve hizmetlerin daha iyi sunulması amacıyla günlük işleri ve süreçleri daha iyi planlamada işgücü verimliliğini rapor etmeyi sağlar. Verimliliği değerlendirmek için, her bir işçi için belirlenen dijital imza olan rozet entegrasyonunu kullanır. Ayrıca vardiya yönetimini kolaylaştırır.

Kurulum Prosedürü

Bu modül, Meta Akıllı Fabrika yazılımlarının kurulumuna yardımcı olmaktadır. Bunların güncellemelerini kontrol eder ve yazılımlarla ilgili bir hata meydana geldiğinde düzeltmeyi sağlar.

Belge Yönetim Sistemi

Bu sistem dijital belgelerin yönetimini sağlar ve onları takip etmeye, düzenlemeye ve saklamaya olanak tanır.