Meta Akıllı Fabrika Nedir?

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim, Makine Öğrenimi ve Büyük Veri gibi Endüstri 4.0 kavramlarıyla uyumlu, yeni nesil dijital fabrika çözümüdür.

Bu çözüm hem donanım hem de yazılım uygulamalarından oluşur. Orijinal bir yüksek teknoloji donanımı, gerçek zamanlı veri toplama sağlar ve gelişmiş bir yazılım paketi, üretimde toplanan büyük verinin gerçek zamanlı işlenmesine, analizine ve üretimin uzaktan gerçek zamanlı kontrolüne ve yönetimine yardımcı olur.

Üretim Tesisi ve Yönetim Arasında Bir Köprü

metasmartfactory-kopru

Klasik üretim sistemlerinde, üretim tesisi ile yönetim arasında veri toplama için bir adım vardır. Bu adımda, gerekli veriler insanlar tarafından kaydedilen ve rapor üretmek için analiz edilen belgeler tarafından toplanır. Ancak, tüm bu süreç zaman, enerji ve para kaybına yol açmaktadır. Ayrıca bu sistemler insan müdahalesi nedeniyle her zaman hatalara açıktır.

Meta Akıllı Fabrika ise veri toplama adımını ortadan kaldırmakta ve üretim tesisi ile yönetim arasında gerçek zamanlı bağlantı sağlamaktadır. Bu şekilde, insan müdahalesi kaldırılmakta, hatalar en aza indirilmekte, verimlilik en üst düzeye çıkarılmakta ve her açıdan fayda kazanılmaktadır.

metasmartfactory-real-time

Gerçek Zamanlı

Veri toplama ve işleme

Tüm işlemlerin tam olarak izlenmesi

Planlama ve zamanlama

Üretim takibi

Bakım kontrolü ve planı

Anomali tespiti

OEE analizi

Tek bir ürüne dayalı güç tüketimi ve analiz

İşyeri, çalışan, makine vb. bileşenlere dayalı raporlar

Akıllı Yönetim

Üretim

Kalite

Zaman

Çalışan

Bakım

Ekipman

Güç Tüketimi

metasmartfactory-smart-management