Meta Smart Factory

Follow Us :

Konu: MSF TURKİYE-TURKCELL işbirliği ile; Yerli ve Milli ürünümüz APS ve #MES çözümlerine ait uygulamalı ücretsiz webinar.

Date: Mar 29, 2022 11:00 AM in Istanbul

Günümüzde rekabet edebilmenin ana şartı #Endüstri40 (d)evriminin gereklerini yerine getirmek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Üretimin dijitalleştirilmesi sayesinde tüm üretim araçlarının iyi bir #Planlama Sisteminde optimize edilmesi, rekabetçi olabilmenin önemli bir parçasını oluşturur.

Üretim ortamındaki anlık değişiklikler, makine durumu ve malzeme detayları gibi gerçek zamanlı olarak izlenebilir ve bu veriler değişik algoritmalar kullanılarak yeni verilere dönüştürülür, sonunda planlamada kullanılabilir hale getirilebilir.

Otomasyon derecesine bağlı olarak, üretilen planlama verileri doğrudan alt sistemlere aktarılarak üretiminizi daha verimli hale getirebilirsiniz. Webinara katılmanız halinde ileri planlamanın nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacaksınız.

“Piyasada bulunan #alternatif #çözümler arasından hangisini seçmek gerekir, bu seçimde nelere dikkat etmeliyiz, avantajlarını ve firmaya uyumunu nasıl test edebiliriz? Bu Gerçek zamanlı #İleri #Seviye #Otomatik #Planlama ve #Çizelgeleme (#APS) sistemlerinden hangisi işletmemiz için en uygunudur?” sorularının karşılığını bulacağınız webinar’ımıza katılımınız yeterli olacaktır.

#MSF #APS sisteminin gerçek zamanlı simülasyonu ile sizlere doğrudan AI (Yapay Zeka) tabanlı algoritmalarımızın sağlayacağı #faydayı göstermek istiyoruz.

*Sadece kurumsal e-postalarla katılımlar kabul edilecektir.

Title: APS, the most powerful tool in Industry4.0 Webinar Registration

Date: Jan 27, 2022 15:00 CET

Nowadays we see a massive focus of developed world for upgrading the industry to next level (Industry 4.0) to stay competitive.
And for this reason, there are many APS solutions in the market, but how to choose the right APS for your production?
What should you be focused on, what are hidden benefits and what questions should you ask to get the right APS solution?
We’ll explain and directly show you how APS should be working in real time and how is using AI to give you the best results.
Q&A with MSF CEO for in depth questions.
*only corporate mails will be accepted*


Title: MSF Slovenia Digital Strategy Free Webinar

Date: Apr 16, 2021 10:00 CET

Production scheduling is the allocation of available production resources over time to best meet certain criteria. In general, the scheduling problem focuses on how to complete the task most efficiently, based on a set of tasks and variables to be performed, and according to specified criteria.


Title: MSF Italia – Strategia Digitale Industria 4.0 – Webinar Gratuito

Date: Apr 15, 2021 10:00 CET

– Quali sono i vantaggi della digitalizzazione nelle aziende manifatturiere

– Cos’è la strategia digitale nell’Industria 4.0

– Come pianificare gli ordini di lavoro con l’intelligenza artificiale e collocare i dipendenti in base alle loro specifiche competenze…


Title: MSF Slovenia OEE – KPI and Process Optimization & Scheduling Free Webinar

Date: Feb 12, 2021 10:00 CET

Production scheduling is the allocation of available production resources over time to best meet certain criteria. In general, the scheduling problem focuses on how to complete the task most efficiently, based on a set of tasks and variables to be performed, and according to specified criteria.


Title: MSF AI Advanced Process Optimization & Scheduling Free Webinar

Date: Feb 05, 2021 16:00 CET

Production scheduling is the allocation of available production resources over time to best meet certain criteria. In general, the scheduling problem focuses on how to complete the task most efficiently, based on a set of tasks and variables to be performed, and according to specified criteria.


Title: MSF Industry 4.0 Digital Strategy Free Webinar & Slovenia EU Subvention

Date: Jan 22, 2021 10:00 CET

A successful manufacturing company is one that can deliver the right product, at the right time and place and at the right cost. To succeed with this in tomorrow´ s competitive environment, with its increased demand volatility and more challenging trends than ever, manufacturing companies must be agile. This requires a systematic and cross-functional analytic approached solution.


Konu: MSF Endüstri 4.0 MES & MII ve AI Planlama-Çizelgeleme Ücretsiz Webinarı

Tarih: 28 Ocak 2021 13:00

Başarılı bir üretim işletmesi, doğru ürünü, doğru zamanda, yerde ve doğru maliyetle teslim edebilen bir işletmedir. Artan talep dalgalanması ve her zamankinden daha zorlu piyasa eğilimleriyle yarının rekabetçi ortamında bunu başarmak için, üretim şirketlerinin buna hazır olması gerekir. Bunu başarmak ancak, sistematik ve üretim işlevleri arası analitik yaklaşımlı bir çözümü gerektirir.

Have Any Question?
You can send us all your questions, suggestions and ideas using our contact information.